PROGRAMMA > DEELSESSIES

Deelsessies

Subsessie 1

Alles wat je wilde weten over de Veranderopgave Inburgering maar niet durfde te vragen.
Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes is dít het moment om die ene vraag te stellen over de Veranderopgave Inburgering . Stel je vraag aan één van de experts in het sociale domein die aan de tekentafel hebben gestaan van de nieuwe wet. Ze zitten in de zaal. Het gezelschap is divers, dus brand maar los.

Experts vanuit het team Veranderopgave Inburgering van het ministerie van SZW, team Inburgering Divosa , maar ook ervaringsdeskundigen.


Subsessie 2

Samen inburgeren: zo doe je dat! Praktijkvoorbeelden van een integrale aanpak
Vluchtelingen duurzaam aan het werk krijgen. Gemeenten maken er serieus werk van. De sleutel tot succes?  Dedicated  klantmanagers en persoonlijke aandacht. Het is ook een kwestie van combineren van inburgering met taal en werk. Dat blijkt uit de KIS monitor die al vier jaar laat zien hoe het er voor staat met vluchtelingen duurzaam aan het werk krijgen. Werk is één ding. Vaak is er een lange weg te gaan voordat een statushouder duurzaam betaald aan het werk kan. Wat is daarvoor nodig en wat betekent het voor gemeenten en andere partijen? Laat je inspireren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Toezicht Sociaal Domein (TSD) laat zien hoe je met een integrale aanpak maatschappelijke én financiële zelfredzaamheid kunt bevorderen.

Inge Razenberg – Onderzoeker Kennisplatform Integratie & Samenleving (Deelsessie ronde I)
Anneke Boven – Projectcoördinator inburgering Divosa (Deelsessie ronde II)
Hans Nieuwenhuisen – Onderzoeker Toezicht Sociaal Domein
Monique Smaal – Projectleider Toezicht Sociaal Domein 


Subsessie 3

Inburgeren doe je zo! Waarom een goede voorbereiding altijd het halve werk is.
Elke gemeente wil goed beslagen ten ijs komen voordat de nieuwe wet Inburgering van kracht wordt in januari 2021. Maar waar begin je, welke stappen zet je om goed voorbereid te zijn en hoe zorg je er voor dat je overzicht hebt en houdt. Het antwoord? Leren uit de praktijk. Met jarenlange praktijkervaring geven Divosa regio-coördinatoren een kijkje in hun keuken en laten zien hoe je aan de hand van een concreet stappenplan toe werkt –met oog voor kritische momenten- naar concrete resultaten.

Anton Revenboer – Regiocoördinator Inburgering Arbeidsmarktregio Gorinchem 
Irene Pruim – Regiocoördinator Inburgering Arbeidsmarktregio Zwolle 
Hanneke Luijten – Senior beleidsmedeweker / Projectleider Avres 


Subsessie 4

De intake: Hoe breder, Hoe beter!   
Een goede start van het inburgeringstraject door een brede intake. Hoe zorg je voor een compleet beeld van de leefsituatie van nieuwkomers? Breed kijken is één ding maar hoe zorg je voor maatwerk? En aan welke knoppen kunnen nieuwkomers zelf draaien?  En hoe vertaal je de gegevens naar het Persoonsplan Inburgering en Participatie? Met deze vragen gaan we aan de slag! Met de aangereikte handvatten en praktische tools kom je sneller tot het afnemen van een brede intake.

Kitty Ummels – Regiocoördinator Midden Limburg
Maurice Lamers – Beleidsadviseur sociaal domein Weert
René van Cruchten – Kansverkenner Midden Limburg


Subsessie 5

Ja Zuster, nee zuster… Werken in de zorg helpt statushouder bij integratie en inburgering
De nieuwe wet inburgering is nog niet van kracht, maar in Limburg lopen we graag op de zaken vooruit.
Binnen het Euregionale project ‘In de Zorg – Uit de Zorgen’ worden op dit moment 22 statushouders begeleid naar een baan in de zorg. Bij succesvolle afronding wacht hen een diploma en een vast contract. Nieuwsgierig naar onze aanpak en wat wij onderweg zijn tegen gekomen? Er is genoeg te bespreken. Ook over hoe soortgelijke projecten invulling kunnen krijgen in de nieuwe wet inburgering.

Yvonne Cootjans – Werkgeversadviseur Westelijke Mijnstreek 
Lieke Stevens – Projectcoördinator Zuyderland


Subsessie 6

Financieel ontzorgen voor een goede start in de gemeente
Even geen zorgen over kosten voor huur of verzekeringen. Geeft dat nieuwkomers inderdaad de rust en ruimte om met aandacht en energie te werken aan inburgeren en participeren? Hoe kan ontzorgen op een positieve manier bijdragen aan integratie? Hoe kunnen nieuwkomers tijdens de ontzorg periode werken aan hun eigen financiële competenties? En wat is er aanvullend nodig voor een goede start in de gemeente?

Marleen van Dam – Regiomanager VluchtelingenWerk Nederland
Corine van Egten – Projectleider Euro-Wijzer / Stafmedewerker Integratie VluchtelingenWerk
Manon Tijssen – Beleidsmedewerker Gemeente Landsmeer
Hans Koemans - Projectleider Inspectie ministerie SZW


Subsessie 7

Pilots duaal traject en de Z-route 
De pilots van VluchtelingenWerk Nederland en IBN met duale trajecten en het integraal werken werpen hun vruchten af. Hoe kunnen andere organisaties hiervan leren en doorvertalen naar hun eigen context? Wat is er voor nodig om de werkzame elementen ook in de eigen praktijk vorm te geven? Welke factoren dragen bij aan een succesvolle Z-route?

Kaveh Pour - Regiomanager VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Marion Maassen – Manager Regie & Expertise IBN participatie
Natalie Perez – Regiomanager VluchtelingenWerk Oost-Brabant
Karin Nogossek - Regiomanager VluchtelingenWerk West- en Midden-Nederland


Subsessie 8

Statushouder met een medisch beroepsdiploma? Zo stromen zij duurzaam uit op de arbeidsmarkt
Wat adviseer je een statushouder met een beroepsdiploma, die op zoek is naar een baan of een studie? Met welke de regels, obstakels moet je rekening houden? Wat neem je mee in je advies? De casus Help de dokter verzuipt vertelt je over de ervaringen van een Syrische arts bij de begeleiding van (tand)artsen in het assessmenttraject. Kom ook meer te weten hoe de weg naar BIG registratie er uit ziet. 

Petra Veltman – Regiocoördinator Midden UAF
Rianne Huiberts – Adviseur Diplomawaardering Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven


Subsessie 9

Haal meer uit je eigen regio.
Een voorbeeld uit de praktijk van Rijn IJssel MBO.
Hoe het combinatietraject Entree NT2 een succes kon worden! Door leren van de taal te combineren met werken en het volgen van een beroepsopleiding. In je eigen regio is er veel meer mogelijk dan je denkt. Door slim gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en de samenwerking op te zoeken met partijen in de regio. Rijn IJssel laat je zien hoe ze te werk zijn gegaan. Leer van de succesfactoren en voorkom de valkuilen.

Marjan van den Broek –Teamleider Educatie/inburgering en Entree Rijn IJssel 


Subsessie 10

Samen inburgeren met sleutelpersonen
Sleutelpersonen als bruggenbouwers om statushouders succesvol toe te leiden naar werk of andere participatietrajecten. Hoe zet je ze in als bruggenbouwer in je eigen gemeente? Drechtsteden vertelt over de Veranderopgave Inburgering- pilot waarin sleutelpersonen als bruggenbouwers ingezet worden. Samen blikken we ook vooruit. Welke rol kunnen sleutelpersonen krijgen in het nieuwe stelsel en hoe bereid je je daarop voor?

Inge Goorts – Projectleider en adviseur bij Pharos 
Yodith Jacob – Projectleider, adviseur, trainer bij Pharos 
Allenoosh Azarian – Regiocoördinator Divosa en betrokken bij de pilot VOI Drechtsteden


Subsessie 11

Inburgeren door de ogen van een jonge Eritrese nieuwkomer
Merkeb Berihu, een jonge Eritrese nieuwkomer probeert haar draai te vinden in Nederland. Haar inburgeringstraject loopt nog, terwijl ze ook bezig is met een proces van gezinshereniging.  De jonge Eritrese vertelt zelf haar verhaal.
Wat betekent het om tegelijkertijd bezig te zijn met taal, werk en opleiding en welke begeleiding is daarvoor nodig? Wat zijn de aandachtspunten voor de gemeenten die in 2021 verantwoordelijk worden voor het inburgeringstraject? Henrike Reef vertelt hoe ze dat in Zutphen doen en wat ze daarvan hebben geleerd.

Henrike Reef – Zelfstandig projectleider; projecten gericht op jongeren in gemeente Zutphen
Merkeb Berihu – Zit in een inburgeringstraject en werkt in de thuiszorg


Subsessie 12

Blik op Werk: Inburgering en arbeidsparticipatie
Effectiever inburgeren door een goed inkoopbeleid.
Ervaring leert dat goed inburgeren alleen werkt door een koppeling te maken met onderwijs en arbeidsparticipatie. Maar dan moet de kwaliteit van dienstverlening wel op orde zijn. Waar moet je op letten bij het verwijzen naar andere dienstverleners? En hoe weet ik dat ze kwaliteit leveren? Aan de hand van best practises delen wij tips bij het inschakelen van de juiste dienstverlener. De inkoopgids brengt je een stap verder.

Lidy Schilder – Raad van Bestuur Blik op Werk 
Josette Dijksman – Manager team Innovatie en Marketing Blik op Werk