Donderdag 10 oktober 2019 | Congres Samen inburgeren | Gooiland in Hilversum

Bijna een jaar geleden werd duidelijk dat het inburgeringsstelsel in Nederland drastisch op de schop gaat in 2021. Gemeenten krijgen daarbij een cruciale rol en bereiden zich nu voor op deze taak. Hoe gaat dat? Wat staat gemeenten te wachten? Hoe zorg je ervoor dat je als gemeente klaar bent voor deze verantwoordelijkheid? Om deze vragen draait het Divosa-congres Samen inburgeren op 10 oktober 2019 in Gooiland ­­te Hilversum.  

Een samenleving voor iedereen
Het congres draagt de titel Samen inburgeren omdat één ding glashelder is: alleen door goed samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Daarvoor zijn wij als samenleving nu aan zet, wij moeten elkaar goed weten te vinden en van elkaar op aan kunnen. Het is aan ons om te komen tot een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en zich kan ontwikkelen.

Interactief congres
Tijdens het congres draait het om die samenwerking en om de persoonlijke drijfveren van sprekers om zich in te zetten voor inburgering. En natuurlijk om de nieuwe Wet inburgering: wat betekent die wet voor jouw dagelijkse werk? Wat kun je nu al doen om je goed voor te bereiden op de nieuwe wet? Je gaat naar huis met kennis en inspiratie die je de volgende dag in je werk toe kunt passen.

Olympische spelen
Sprekers komen uit verschillende hoeken van het sociaal domein: werkgevers, beleidsmakers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen delen kennis en ervaring. In het middagprogramma staan verdiepende sessies, praktijkervaringen en good practices centraal. Ook zal Dina Pouryounes vertellen hoe zij als Iranese vluchteling naar Nederland kwam en zich voor het onderdeel Taekwondo hoopt te plaatsen voor het Vluchtelingenteam voor de Olympische Spelen in 2020.


mojoimagealt-7520-alt